Έγκριση ψηφίσματος 5 όμορων Δήμων για την Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.

ΘΕΜΑ: 3ο της Ημερήσιας Διάταξης

      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στον υπό ίδρυση Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων.    

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 194/2007

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του Σώματος το έγγραφο του κ. Δημάρχου (Γραφείο Δημάρχου), που έχει ως εξής:

Εισάγεται προς συζήτηση ψήφισμα που αφορά τη συνεργασία των Δήμων Αθηναίων, Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού για την προστασία της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων.

Ως πρώτο βήμα, τα Δημοτικά Συμβούλια με τις αποφάσεις τους με αριθμ. 176/07 (Ψυχικού), 194/07 (Γαλατσίου), 209/07 (Ν. Ιωνίας), 101/07 (Φιλοθέης), 1635/2007 (Αθηναίων) υιοθέτησαν το ακόλουθο Ψήφισμα :      

Με πρωτοβουλία των Δημάρχων Ψυχικού, Γαλατσίου, Νέας Ιωνίας, Φιλοθέης και Αθηναίων προσκλήθηκαν οι εν λόγω Δήμοι να δημιουργήσουν έναν φορέα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον από κοινού συντονισμό και την προώθηση της δράσης τους για τη διαφύλαξη των δασικών και μη εκτάσεων των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους στα διοικητικά τους όρια, ούτως ώστε να αναδειχθεί η ενιαία έκταση σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου και αναψυχής.

                                              ΨΗΦΙΣΜΑ

 

            Εμείς οι τοπικές αυτοδιοικήσεις πέντε (5) όμορων Δήμων με πρόσωπο στην αναδασωτέα έκταση των Τουρκοβουνίων, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την βιωσιμότητα των πόλεών μας και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων μας δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε:

1.         Για να εφαρμόσουμε τις πράξεις αναδάσωσης (Νομ. Αθ. 1147/94  954/94, Γ.Γ. Περιφ. Αττικής 678/98) εντός των διοικητικών μας ορίων.

2.         Για να αποκαταστήσουμε, όπου απαιτείται, το ανάγλυφο του βουνού.

3.         Για να διαφυλάξουμε από παρεμβάσεις και να αναδείξουμε σε ελεύθερο χώρο πρασίνου το σύνολο των αναδασωτέων, αλλά και των εκτός σχεδίου εκτάσεων, των Τουρκοβουνίων και του Αττικού Άλσους.

4.         Για να ενοποιήσουμε σε ελεύθερο χώρο πρασίνου και αναψυχής το σύνολο της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε αυτήν από κάθε δήμο, σε όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

5.         Για να ενημερώσουμε για τους στόχους μας με κάθε πρόσφατο μέσο τους κατοίκους τους εκπροσώπους μας στη Βουλή, τη Διοίκηση και τη πολιτική μας ηγεσία, προκειμένου να συνδράμουμε όλοι μαζί για την υλοποίησή τους.

                                                          

     ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

            Μετά από  συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

          Αποδέχεται το παραπάνω ψήφισμα συνεργασίας του Δήμου μας με πέντε (5) όμορους Δήμους  για την προστασία της αναδασωτέας έκτασης των Τουρκοβουνίων

΄Ητοι:

ΔΗΜΟΙ :  ΑΘΗΝΑΙΩΝ – ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ.

................................................................

 

                                                                                            Ακριβές  Απόσπασμα

                                                                                       Γαλάτσι     4-06-2007

                                                                                       Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                  

 

                                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ  

 

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 04 Ιούνιος 2010 13:43)

 
Τουρκοβούνια

maniatisite10

Διαφήμιση
Bρείτε με και στο...
Διαφήμιση

Eφημερίδες
Διαφήμιση
Πείτε τη γνώμη σας
Είστε ευχαριστημένοι από τις δενδροφυτεύσεις?
 
Διαφήμιση